Sürekli İşçi Sınav Sonuçları

İLAN
 

Alt işveren işçisi olarak Bölge Müdürlüğümüz ve Çerkezköy Gümrük Müdürlüğünde çalışan işçilerin 24.12.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı K.H.K.’nın 127’nci maddesi ile 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ve buna müteakip 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden  “ilan” başlığı gereği olarak sürekli işçi pozisyonlarına atana bilecekler için 15.03.2018 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda sınav ve 14:30 da sözlü sınavları gerçekleştirilmiş olup aşağıda isim ve soy isimi belirtilen kişiler sınavları kazanmış olup kazananlara ve kamu oyuna ilan olunur. 

İSİM SOYADI
EROL ERSOY
FİLİZ ÇOLOĞLU
GÜLÇİN KORKMAZ
SEVİM DOMBAYCI