Ek1 Gümrük Vergileri

EK-1

 
 

GÜMRÜK VERGİLERİ
 
 
 
 
 Gümrük Vergisi
 İlave Gümrük Vergisi
 Tek ve Maktu Vergi
 Dampinge Karşı Vergi
 Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
 Katma Değer Vergisi
 Özel Tüketim Vergisi
 Ek Mali Yükümlülük
 Toplu Konut Fonu
 Tütün Fonu
 Ek Fon
 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
 Çevre Katkı Payı
 Telafi Edici Vergi (İhracat)
 TRT Bandrol Ücreti (Ticari olmayan eşya için)
 

 

  Yönetmeliğe Geri Dön