Ek2 Para Cezaları

EK-2

 
 
 

PARA CEZALARI

 Kanun Adı  Maddeleri
 4458 sayılı Gümrük Kanunu  234,235,236,237,238,239,241
 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun  4
 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu  51
 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  16
 

 

 Yönetmeliğe Geri Dön