Ek3 Başvuru Dilekçesi

EK-3

 
 

  UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                  

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN
ADI VE SOYADI/FİRMA UNVANI :
T.C. KİMLİK NO.SU/VERGİ NO.SU :
AÇIK ADRESİ :
 İŞ TELEFON VE FAKS NO. :
CEP TELEFON NO. :
E-POSTA ADRESİ :
 
 
 
BEYANNAME/BELGE/KARARIN[1]
TARİH VE SAYISI :
GÜMRÜK İDARESİ :
TAHAKKUKUN TEBLİĞ TARİHİ :
 
Yukarıda ilgili oldukları beyanname/belge/karar tarih ve sayılarını, aşağıda vergi ve ceza türleri ile tutarlarını belirttiğim tahakkuklar üzerine Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi gereğince uzlaşmak istiyorum.
Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim.
 …/…/…….
Yükümlü  veya Temsilcisinin[2] İmzası
 
UZLAŞMA TALEP EDİLEN ALACAK BİLGİLERİ
Beyanname/Belge/Karar Alacağın
Tarih Sayı Türü Tutarı Toplamı
         
         
         
         
         
Alacak Toplamı (TL):
 
 
 
 
 
[1]Aynı konuda birden fazla beyanname/belge/karar bulunması halinde bu tablo ekli liste şeklinde düzenlenecektir.
[2] Temsile ilişkin belgeler bu dilekçeye eklenecektir.