Ek4 Uzlaşma Davetiyesi

EK-4

 
 

UZLAŞMA DAVETİYESİ
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
…………………….Müdürlüğü

 
Sayı     :                                                         
Konu   : Uzlaşma Davetiyesi
 
 

SAYIN
(........................................................... …/……….)

 
İlgi: …………tarihli uzlaşma talep dilekçeniz.

Hakkınızda tebliğ edilmiş/kesilmiş olan ..........ek tahakkuklara/para cezalarına istinaden, uzlaşma talebinizi Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine uygun şekilde ve süresi içerisinde yapmış olduğunuz anlaşılmıştır.
Uzlaşma görüşmesi aşağıda gösterilen yer ve zamanda yapılacaktır. Bu toplantıya; gösterilen yer, tarih ve saatte bizzat katılmanız icap etmektedir.
Bu davetiyeye icap etmediğiniz takdirde uzlaşma temin edilememiş sayılacaktır. Bu takdirde aynı alacaklar için yeniden uzlaşma talebinde bulunmanız kanunen mümkün değildir.
Bilginizi rica ederim.
 
 
   İMZA
İsim/Unvan
 
 
 
Uzlaşmanın Yapılacağı Yer                :
Tarih                                                   :
Saat                                                    :
Uzlaşmaya Konu Vergi ve Cezalar     :
 
 
 
 

 Yönetmeliğe Geri Dön