Dünya Gümrük Günü Kutlamaları

Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde Bölge Müdürü V. Abdullah ÖZGÜR, idare yöneticileri ve personelimizin katılımı ile Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çelenk sunma töreni sonrası Bölge Müdürü V. Abdullah ÖZGÜR ve beraberindeki heyet Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM'ı ziyaret ettiler.


Sayın Valim;
Değerli Arkadaşlarım, kıymetli Basın Mensupları;
Dünya Gümrük Günü nedeniyle, Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün çalışanları olarak  büyük önder ATATÜRK’ün manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz. Bu vesile ile Devletimizin kurucusu ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz.
Yazılı tarihin ilk kayıtlarında da yer aldığı üzere gümrük kavramı öncelikli olarak   mali nitelikli bir vergi türü olarak ele alınmıştır. Gelişen ticaret  süreci ve sanayi devrimi ile birlikte gümrük rejimlerinin çeşitlenerek,  ticaretin yönlendirilmesinde, ulusal ekonomilerin uluslararası ticaretten daha fazla pay almasının temininde, ulusal sanayinin teşvik edilmesinde etkili bir dış ticaret enstrümanı  olarak kullanıldığını görmekteyiz.
Süreç içerisinde gümrük rejimleri ve uygulamalarının kendine has düzenlemeleri ile gittikçe etkin olmaya başlayan himayeci görüşlerin uluslararası mübadeleyi zorlaştırdığı ve ticaretin gelişmesine engel olduğu görülmüştür. Bu durum 19. Asır başından itibaren, gümrük mevzuatı ve uygulamaları konusunda, uluslararası bir uzlaşma zorunluluğu ortaya çıkarmıştır.
Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında, günümüze değin önemli görevler üstlenen “Dünya Gümrük Örgütü” (World Customs Organization-WCD) olarak adlandırılan teşkilat, ilk toplantısını 26 Ocak 1953 tarihini esas alarak, her yılın 26 Ocak gününü, DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ olarak ilan etmiş olup, bu tarih tüm Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de  de Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır. Bu bağlamda toplumda gümrük hizmetlerinin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak amacı ile çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.
Dünya Gümrük Örgütü her yıl için bir tema belirlemektedir. Bu yılki temamız “Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Güvenli Bir İş Ortamı” olarak tespit edilmiştir.
Dünya gümrüklerinde hem yolcu işlemleri hem de uluslararası eşya hareketine ilişkin iş ve işlem süreçleri birlikte yürütülmektedir. Bu anlamda iş süreçlerinde kesinlik ve tahmin edilebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Gelişen bilişim  teknolojisine  paralel olarak ve aynı zamanda ihtiyaçlara göre standart modeller oluşturmak ve bu şekilde hem gümrük idarelerinin hem de iş sahipleri arasında gelişmiş bir işbirliğinin sağlanması öngörülmektedir. Bu gelişmiş iş birliğinin sonucunda ticaretin ve iş akışlarının farkındalığını artıracak şekilde işlemlerin kolay ve kısa sürede yapılması ile maliyetler düşecek ve ekonomik anlamda güvenli bir iş ortamı oluşmuş olacaktır. Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük İdareleri olarak gerek yolcu ve gerekse ticaret erbabına güvenli iş ortamını oluşturmak için haftanın her günü  24 saat esasına göre özveri ile çalışılmaktadır.  Devlet memuru olmanın bilinci ve sorumluluğunu idrak etmiş kamu görevlileri olarak gümrük hizmeti iş akış sürecindeki tüm tarafların etkin destekleyicileriyiz.
 
Teşkilat olarak paydaşlarımız olan ithalatçılar, ihracatçılar, sanayiciler, nakliyeciler, antrepo sahibi ve işleticileri, ticaret erbabı ve bunlarım kurumsal  statüdeki temsilcileri olan sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Gümrük Müşavir Dernekleri, Organize Sanayi ve Serbest Bölge Kurum ve Kuruluşları ile karşılıklı olarak ve koordineli çalışmaya özen göstermekteyiz. Gümrük İdareleri olarak, gerek sınır komşumuz olan ülkelerle bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve uygulama noktasında da gereken hassasiyet gösterilmektedir.
Terminolojik olarak Gümrük kelimesinden esas olarak Türkiye’ye giren ve çıkan eşyaya uygulanacak kuralları anlaşılmaktadır.  Bu yönüyle Gümrük teşkilatı,  bir ülkenin istikbalinin  güvencesidir.  Tarım ve sanayinin dış etkenlerden korunmasından, gelecek nesillerin maddi ve manevi sağlığının korunmasına kadar çok geniş alanda hizmet veren gümrük teşkilatlarını, devletlerin kaderlerinde önemli rol oynayabilmektedirler. Vergi tahsilatlarının yüzde yirmisinin gerçekleştirildiği gümrük idareleri kamu maliyesinin önemli bir unsurudur.
 
2018 yılı itibari ile Tekirdağ Gümrük Müdürlüğünden 5.394.761.450 USD ithalat, 1.594.253.294 USD ihracat yapılmış olup ithalat nedeni ile gümrük vergisi ve KDV olarak 3.793.774.561 TL vergi tahsilatı yapılmıştır. Bu rakamlar ile ekonomik makro büyüklüklerine % 4 yaklaşılmaktadır. Çanakkale ve Tekirdağ illerini kapsayan Gümrük Bölge Müdürlüğü hizmet çevresinde ise dış ticaret verileri 9.327.828.052 Milyar USD ithalat,  4.134.023.378 USD ihracat ve 5.797.713.170 TL vergi tahakkuku ve tahsilatı olarak gerçekleştirilmiştir. Teknolojinin en son yeniliklerini kullanarak ülke refahının artırılmasını teminen dış ticaret politikalarının hayata geçirilmesinin yanı sıra, emniyet ve güvenlik amaçlı olarak dijital tabanlı risk analizleri yapmak suretiyle her türlü yasa dışı eşya hareketinin önlenmesi noktasında da etkin bir mücadele devam etmektedir.
Sözlerime son verirken başta ülkemiz olmak üzere; tüm Dünya Gümrük İdareleri çalışanları, Gümrük Müşavirleri ve gümrüklere yakın işbirliği içinde hizmet üreten kurum ve kuruluş mensuplarının Dünya Gümrük Gününü içten duygularla kutluyor, teknolojinin en iyi kullanılarak hizmet kalitesinin arttırıldığı  nice Dünya Gümrük Günleri dilerim.