Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

15 Eylül 2020

A-TARİHÇE VE YERLEŞİM YERİ

Avrupa Serbest Bölge Müdürlüğünün 1999 yılında faaliyetine başlamasıyla beraber Müdürlüğümüzde, 1999 yılından bu yana serbest bölgede hizmet vermeye başlamıştır. İşlemler önceleri Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü adı altında yürütülmüştür.
Bilahare, Müdürlüğümüzün kuruluşu 11/03/2010 tarihli 27518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/176 sayılı B.K.K. ile kararlaştırılmış ve Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü adı ile 11/08/2010 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.
Müdürlüğümüz Ergene İlçesi Adnan Arısoy Bulvarında bulunan Avrupa Serbest Bölgesindeki Şahinler Holding’e ait hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

B- FAALİYET ALANI

Müdürlüğümüzün görev tanımı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Makamı’nın 21.02.2012 tarihli Onayı ile yürürlüğe giren Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği esas alınarak oluşturulmuştur. Gümrük İdaremizde tüm gümrük rejimleri(Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi hariç) ile ilgili işlemler gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca Gümrükler Genel Tebliği (105 Seri No) ile Tekstil İhtisas Gümrük İdareleri arasında sayılan Müdürlüğümüz aynı zamanda Gıda İhtisas Gümrük İdaresi olarak da 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.
Yasal Mevzuat dayanaklarımız

  1. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
  2. Gümrük Yönetmeliği
  3. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
  4. Serbest Bölge Uygulama Yönetmeliğidir


İletişim

Karamehmet Mahallesi Avrupa Serbest Bölgesi Adnan Arısoy Bul. No:1/1,  59930
Ergene/Tekirdağ

Tel  : 0282 265 11 21 - 265 11 22
Fax : 0282 691 12 03