Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

07 Ekim 2022

Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat MüdürlüğümüzTicaret Bakanlığı, Taşra Teşkilatını yeniden yapılandırması sürecinde, 22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.11.2011 tarih ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Görevleri

  1. Kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik, vergi kaybının azaltılması ile bu alandaki yasal ekonomik faaliyetlerin, kayıt dışı girişimlerle zarar görmesini önlemek, bu bağlamda izlenmesi ve soruşturması için ilgili kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon sağlamak, istihbarat ve risk analizleri yapmak.
  2. Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içerisinde, geçmişe yönelik verilerle kaçakçılığın boyutlarının ve yüksek riskli alanların analiz ve tespitini yapmak.
  3. Bölge Müdürlüğümüzden, resmi kuruluşlar ve diğer şahıslardan Müdürlüğümüze intikal eden ihbarların kayıt, takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
  4. Kaçakçılık organizasyonlarının ve suç yönetimlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
  5. Çeşitli kaynaklardan alınan kaçakçılık ihbarlarının işleme konularak değerlendirilmesi, yapılan tahkikat kapsamında oluşturulan Adli Tahkikat evraklarını Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmesini sağlamak.
  6. Müdürlüğümüzce veya diğer kurum/kuruluşlarla ortaklaşa müdahil olunan kaçakçılık fiillerine karışan şüphelilerin gözetim altına alınması, ifadelerine başvurulması, üst araması, hastaneye sevk ve nezarethaneye alınma işlemlerini yerine getirmek.
  7. Kaçakçılıkla mücadele alanında etkinliğin sağlanması, merkez-taşra koordinasyonun arttırılması, bölgesel ve genel kaçakçılık haritasının çıkarılması amacıyla tanzim edilen Müdürlüğümüzün Üç Aylık Bölgesel Kaçakçılık Değerlendirme Raporunun düzenlenerek Bölge Müdürlüğümüz Makamına intikal ettirmek.
  8. Yurt dışından Tekirdağ Limanlarına/Özel İskelelerine gelen/giden uluslar arası sefer yapan gemilerin Liman/İskele rıhtımlarında ve liman açığında, Ülkeye yasa dışı girişlerin caydırıcılığın oluşturulmasına yönelik etkinliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  9. Genel Müdürlüğümüz ve Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüzce verilen görevleri yerine getirmek.
Müdürlüğümüz görev alanı
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı sınırları olup, Tekirdağ, Çorlu, Avrupa Serbest Bölgesi, Çerkezköy, Çanakkale, Biga, Gökçeada ve Bozcada bölgelerini kapsamakta olup, Çanakkale ilimizin 671 mil ve Tekirdağ ilimizin 135,5 mil Bozcaada 38 mil Gökçeada 95 mil olduğu toplam görev bölgemizin 939,5 dnz/mil sahil şeridi bulunmaktadır.

Teşkilat Yapısı:
a) Kaçakçılıkla Mücadele Kısım Amirliği
b) İstihbarat Kısım amirliği
c) Bilgi İşlem ve Teknik Cihazlar Kısım Amirliği
d) Operasyon Bölge Amirliği: Operasyon Kısım Amirliği

 
İletişim
Yavuz Mahallesi Selahattin İçli Sokak No:3
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

Tel: 0282 261 53 73